dfgd
Okulumuz
  BİNAMIZ  

 
 
        Sevgi Ağacı  Anaokulu Taşdelen’de , yeni deprem yönetmeliğine göre depreme dayanıklı olarak inşa edilen 1200 m2 iç kullanım alanı olan ve 350m2 bahçesi ile tamamen anaokulu olarak projelendirilmiş bir okuldur.
 
 
        Okulumuzun iç zeminleri ahşap parke, yemekhane özel pvc ile kaplı ve  diğer bölümler seramiktir. Okulumuzda kullanılan tüm malzemeler çocuklarımıza göre özel olarak tasarlanıp dizayn edilmiştir.
       Çocuklarımız, tamamen doğal bir ortamda her gün açık hava oyunları ile hem eğlenebilecek hem de toprakla tanışıp sebze bahçemizdeki bitkileri, yedikleri yiyeceklerin nasıl büyüdüklerini görüp gelişimi ve değişimi fark edebilecekleri bahçemizden hava şartlarının imkan verdiği ölçüde sürekli faydalanabileceklerdir. 

  NEDEN SEVGİ AĞACI ANAOKULU?  
 
 
 
       Sevgi Ağacı Anaokulu belirlediği eğitimsel hedeflere yürürken okul öncesi eğitimde gerek eğitimsel gerekse ticari anlamda yapılan yanlışlara düşmemek adına ‘önce çocuk’ ilkesini benimsemiştir. Okulumuz, çocuklarımızın doğal öğrenme ve gelişim sürecine ket vuracak her türlü olumsuz kurumsal rekabete karşı durmaktadır. Okulumuz yetiştirdiği çocukların öğrenme isteğini ve arzusunu köreltmemeyi birincil görevi kabul etmiştir. Okulumuz çocuklarımızın yaş gruplarının gerektirdiği eğitimi; eğitim biliminin rehberliğinde, program dahilinde ve psikolog eşliğinde vermektedir. Bilinmelidir ki ileride okul korkusu/kaygısı olarak ortaya çıkan olumsuzluklara çoğu zaman okul öncesi eğitimde yapılan yanlışlıklar yol açmaktadır. Çocuklarımız kendi doğaları gereği zaten meraklı, öğrenmeye açık ve kendi çizgisince sosyaldir. Okulumuzun ilk ödevi işte bu durumu uygun eğitimsel çevrede, uzman eğitimciler ve bilimsel programlarla devam ettirilebilir hale getirmektir. Yoksa basit, şekilci ve geçici öğrenmeler yoluyla veli kandırmacası yapmak, telafi edilemez bireysel ve toplumsal sonuçlar doğurur. Sevgi Ağacı Anaokulu bu tür eğitimsel kaygılardan doğmuş, topluma karşı sorumluluğunu benimsemiş, eğitimi sevda haline getirmiş eğitimcinin açmış olduğu bir eğitim kurumudur.

Çünkü Sevgi Ağacı Anaokulu;
·         Çocukların ‘önce çocuk’ olduğunu unutmayan çocuk olabilen çocuk merkezli bir okul…
·         Mutlu çocuk için mutlu çalışan prensibiyle hareket eden içinde herkesin gülümsediği kendini mutlu ve güvende hissettiği, sevgi dolu sevgi kokan bir okul…
·         Hayatın birinci ilkesinin dürüstlük olduğuna inanan, olumlu – olumsuz her konuda ailelerine karşı şeffaf ve dürüst davranan, dürüstlük ilkesini çocuklarına yaşayarak gösteren bir okul…
·         Çalışanlarının da anne baba olduğu, bir ailenin sahip olduğu en değerli varlığını, geleceğini emanet almanın nasıl bir sorumluluk yüklediğinin farkında olan bir okul…
·         Çocukların sağlığının korunmasının, sağlıklı beslenmesinin hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek kadar kutsal olduğunu bilen ve buna göre hareket eden bir okul…
·         Hayatın içinden ama hayata örnek ‘DOĞAL’ bir okul...
·         Tüm sorumluluğu öğretmenin üstlendiği bir ortam yerine, yetişkinle çocuğun sorumluluğu paylaştıkları bir okul…
·         Sadece öğretmenin sesinin duyulduğu bir ortam yerine çocukların sesinin duyulduğu bir okul…
·         Bilginin öğretmen tarafından sadece aktarıldığı bir ortam yerine bilginin yaparak yaşayarak edinildiği bir okul…
·         Çocukların diğer çocuklardan izole bir şekilde sadece kendi yaşıtlarıyla birlikte olduğu bir ortam yerine çeşitli yaşlardaki çocukların birlikte çalışmalarını destekleyen bir okul…
·         Çocukların eksikliklerini vurgulayan, hatadan doğruya gitmeye çalışan bir ortam yerine onların olumlu yönlerini vurgulayarak özgüven gelişimini ve davranış değişliğini gerçekleştiren bir okul…
·         Sürekli çocuk adına karar veren, yaşadıkları tüm problemleri onun yerine çözen bir ortam yerine problemlerinin çözümünde onu yüreklendiren bir okul…
·         Çocuklara mutlak doğruları ezberletmeye çalışan bir ortam yerine, mavinin yanında yeşil veya sarı bir gökyüzü de hayal etmelerini destekleyen bir okul…
·         Parasıyla değil, velisiyle yaşayan, büyüyen bir okul…
·         Yapıyormuş, görüyormuş gibi değil, gerçekten yapan, yaşayan, yaşatan, gören ve gözeten bir okul…
                                                  
                                                                                                                              Sevgi Ağacı Anaokulu
                                                                                                                             ‘Yarının Büyükleri İçin…’
 
Başa Dön