dfgd
KARAKTER EĞİTİMİ

  KARAKTER EĞİTİMİ  
 
 
Sayın Velilerimiz,
     
  Çocuklarımızın ulusal ve evrensel insani değerlere sahip olarak ilk eğitimlerini tamamlamaları ve sağlıklı kişilik özellikleri edinmeleri çabamız doğrultusunda uyguladığımız Karakter Eğitimi-Yaşam Değerlerimiz projesine bu yıl okulumuzun açılışıyla başladık.
Küreselleşen dünyada etik değerleri bilen ve bu değerleri benimsemiş kişiler yaşamın her alanında daha başarılı bireylerdir. Bunun farkında olarak karakter eğitiminde amacımız; çocuklara temel insani değerleri kazandırma ve bu değerleri davranışa dönüştürmektir. Karakter eğitimi, başlı başına bir müfredat değildir. Mevcut müfredatın bir parçasıdır. Bu nedenle karakter eğitimini destekleyen tüm çalışmalar müfredata işlenmesidir.

 
Karakter Eğitimi'nde Kullanılan Yöntem ve Teknikler:
 • Oyunlar
 • Kahramanlar
 • Etkinlikler
 • Drama
 • Sınıf Çalışması
 • Örnek Olay
Çocukların duygusal ve sosyal yeterliliğinin oluşması sürecinde Karakter Eğitimi Projesi ile bu yeterlilikleri sağlamada önemli adımları atılabilir:
 • Karakter eğitimi, bireyin kendisine ve topluma yararlı olacak temel değerleri kazandırma eğitimidir.
 • Karakter eğitiminde öğrencilerinin en iyiyi, en doğruyu ve en güzeli yakalamaları amaçlanır.
 • Karakter eğitiminde, değerler, öğrencinin psikolojik, bilişsel ve sosyal yapısına hitap edecek şekilde aktarılır.
 • Karakter eğitiminde, öğrencilere kazandığı değerleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat verilir.
 • Okul, değerlerin uygulandığı yaşam alanıdır.
 • Okulun tüm öğretmenleri değerlerin modeli olurlar.
 • Karakter eğitimi günlük hayattan ayrı değildir. Hem aile hem de toplumda devam eder. 
 
 
Neden Karakter Eğitim
 • Tüm insanlık için geçerli olan evrensel değerleri öğrencilerimize benimsetmek,
 • Toplumdaki ahlaki ve sosyal yozlaşma sonucu kaybolan değerlere sahip çıkılmasını sağlamak,
 • Aile kavramının giderek zedelenmesi ile önem kazanan değerleri pekiştirmek,
 • Bilgi toplumunun gereksinimleri doğrultusunda kendisiyle barışık, değerleri olan, ilkeli bireyler yetişmesine katkıda bulunmak,
 • Kuşak çatışması nedeniyle yıpranan değerleri vurgulamak,
 • Ortak ahlâk arayışında, ortak değerler sisteminin oluşmasına katkıda bulunmak.
Değerler
     Değerler, kişinin yaşamına yol gösteren ilkelerdir. Lider ve uygar toplumların oluşması için bireyin sahip olması gereken kültürler ve toplumlar üstü tutumların tümüdür.

                         2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI YILLIK ÇALIŞMALARINA ENTEGRE EDİLEN YAŞAM DEĞERLERİMİZİN 
                                                                     KURUMSAL DE
ĞERLERİMİZİN  KONULARI

Eylül       -  SELAMLAŞMA
Ekim        -  DOĞRU VE GÜZEL BESLENME, DİNLEME KONUŞMA VE İLETİŞİM KURABİLME, VÜCUT TEMİZLİĞİNE DİKKAT ETME
Kasım      -  NAZİK OLMA VE EŞYALARINI DÜZENLİ KULLANMA 
Aralık       -  TUTUMLU OLMA BAŞKALARININ EŞYASINI İZİNSİZ ALMAMA
Ocak        -  BAŞKALARININ HAKLARINA SAYGILI OLMA SORUMLULUKLARIMIZ
Şubat       -  ÇALIŞKAN OLMA, AZİMLİ VE KARARLI OLMA
Mart         -  VATANSEVER OLMA, HOŞGÖRÜLÜ OLMA VE YARDIMSEVER OLMA
Nisan       -  DÜRÜST OLMA SEVGİ DOLU VE ŞEFKATLİ OLMA
Mayıs       - SABIRLI OLMA SAYGILI OLMA
Haziran    - İŞBİRLİĞİ YAPMA

     
Bu program doğrultusunda okul ve aile işbirliğinin sağlanması çocuklarımızın değerler eğitimlerini sağlıklı tamamlamalarında önem kazanmaktadır. Bu aylarda, aile ortamında gündeme getirilmesi ve ebeveyn olarak tutum ve davranışlarımızla çocuklarımıza model olunması, çocuklarımızın ulusal ve evrensel insani değerleri edinmiş bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacaktır.

 
Başa Dön