dfgd
36 - 48 Ay Çocuklarının Gelişim Özellikleri
 

  36-48 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN  

PSİKOMOTOR GELİŞİM

• Çember etrafında döner.
• Yuvarlanmakta olan topa tekme atar.
• Atılan topu yakalar.
• Yerden zıplayan topu yakalar.
• Hareket halindeki büyük bir topu aya
ğı ile durdurur.
• Parmak ucunda yürür.
• Ritme uygun dans eder.
• Plastik çivi tahtasına çivi takar - söker.
• Yuvarlak çizer.
• Verilen basit
şekilleri makasla keser.
• Oyun hamuru gibi yumu
şak malzemeleri kullanarak değişik şekiller oluşturur.
• Çe
şitli malzemelerle baskı yapar.
• Sıvıları bir kaptan ba
şka bir kaba boşaltır.

SOSYAL - DUYGUSAL GEL
İŞİM

• Kendisi ile ilgili sorulan sorulara uygun cevaplar verir.
• Grup oyunlarına katılır.
• Sırasını bekler.
• "Lütfen!", "Te
şekkür ederim." gibi nezaket sözcüklerini kullanır.
• Duygularını ifade eder.

D
İL GELİŞİMİ

• Kendi kendine
şarkı, şiir, tekerleme söyler.
• Yaptı
ğı günlük işlerle ilgili olarak sorulan sorulara cevap verir.
• Konu
şmalarında sıfatları kullanır.
• Konu
şmalarında kişi zamirlerini kullanır.
• Konu
şmalarında yer bildiren ifadeleri kullanır.
• Konu
şmalarında çoğul eklerini kullanır.
• Neden, nasıl, kim gibi sorular sorar.
İki olayı oluş sırasına göre anlatır.
• Duygularını sözel olarak ifade eder.

B
İLİŞSEL GELİŞİM

• "Büyük - küçük, az - çok, açık - kapalı, uzun - kısa" kavramlarını ayırt eder.
• 1' den 10'a kadar sayar.
• Bire bir e
şleştirme yapar.
• Üç küple köprü yapar.
• 1 'den 10'a kadar olan nesneler içinde istenen sayıdaki nesne ya da nesneleri gösterir.
• Eksik insan resmine kol ve bacak çizerek tamamlar.
• Üç parçalı bul yapı tamamlar.
• Renkleri tanır ve e
şleştirir.
• Resmini gördü
ğü nesneyi tanımlar.
• Diz, dil, boyun, kol, parmak gibi beden parçalarını gösterir.
• Cinsiyetini ayırt eder.

ÖZBAKIM BECER
İLERİ

• Kendi kendine yemek yer.
• Dü
ğmesiz ve bağsız giysileri yardımsız giyer.
• Giysilerin önünü ve arkasını ayırt eder.
• Gereksinim duydu
ğunda bağımsız olarak tuvalete gider.
• Burnunu mendille siler.
• Kendine ait e
şyaları toplar.

 
Başa Dön